تماس باما

اداره کل رسانه های اجتماعی 

مدیریت پورتال و وب سایتهای سازمان

29152636

29152609

29152614

آدرس معاونت فضای مجازی:  تهران،سعادت آباد، میدان شهید حسن طهرانی مقدم، خیابان نهم (شعبانی) پلاک 26


فرم