ورود رسانه ملی به حریم خصوصی

ورود رسانه ملی به حریم خصوصی

پستی که وزیر ارتباطات در خصوص پیگیری رعایت حریم خصوصی در فضای مجازی و توجه رسانه ملی به آن منتشر کرد.


اینکه لزوم رعایت "حریم خصوصی در فضای مجازی" طرح و پیگیری میشود،امیدوار کننده است.امشب خبر21 سیما به این موضوع به خوبی پرداخت. ورود "رسانه ملی" و پرداختن به همه مصادیق نقض حریم خصوصی و پیگیری آنها، در ارتقا اعتماد عمومی به سرویس های بومی موثر خواهد بود.