خلاصه؟

برگزاری نشست تخصصی نقش حجاب و عفاف

برگزاری نشست تخصصی نقش حجاب و عفاف در سلامت فردی و اجتماعی و رسالت رسانه در این خصوص دفتر امور بانوان و خانواده مرکز سرمایه انسانی در نظر دارد نشست تخصصی را با عنوان “نقش عفاف و حجاب در سلامت فردی و اجتماعی افراد و رسالت رسانه در این خصوص”برگزار کند.
زمان:چهارشنبه 10 مرداد ماه 1397 ساعت 10:15 الی 12:40
مکان: طبقه اول ساختمان اداری جام جم سالن مرکز پژوهش و سنجش افکار


دسته ها اطلاعیه