خلاصه؟

آدرس جدید سامانه ثبت محصولات رسانه های اجتماعی

سامانه ثبت محصولات رســانه های اجـتماعی


همکاران محترم آدرس قبلی  سامانه ثبت محصول ( iribx.com ) به دلیل مشکلات فنی و بنا به شکایات گزارش شده از سمت کاربران، باز طراحی شده و به آدرس جدید http://iribcs.ir/products انتقال یافته است.

در صورت بروز هرگونه مشکل درخصوص ثبت محصول با شماره  29152609  تماس حاصل فرمایید.

دسته ها غیره