برگزاری دوره آموزشی مدیران و کارشناسان فضای مجازی سازمان

برگزاری دوره آموزشی مدیران و کارشناسان فضای مجازی سازمان

دوره آموزشی مدیران و کارشناسان فضای مجازی سازمان در جهت بالابردن سطح بهره وری و آشنایی بیشتر با مفاهیم فضای مجازی در مجتمع آموزشی زیباکنار از 12 لغایت 15 آذرماه سال 1397 برگزار خواهدشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید
http://iribcs.ir/training


دوره آموزشی مدیران و کارشناسان فضای مجازی سازمان در جهت بالابردن سطح بهره وری و آشنایی بیشتر با مفاهیم فضای مجازی بصورت کارگاهی در مجتمع آموزشی زیباکنار از 12 لغایت 15 آذرماه سال 1397 برگزار خواهد شد . جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید