انتصاب قائم مقام معاون محترم فضای  مجازی

انتصاب قائم مقام معاون محترم فضای مجازی

معاون محترم فضای مجازی در طی حکمی جناب آقای غلامرضا نوری را بعنوان قائم مقام معاونت فضای مجازی سازمان منصوب کردند .


معاون محترم فضای مجازی در طی حکمی جناب آقای غلامرضا نوری را بعنوان قائم مقام معاونت فضای مجازی سازمان منصوب کردند .