خلاصه؟

بازدید معاون فضای مجازی از سی و هفتمین جشنواره بین المللی فجر

معاون فضای مجازی از بیست و دومین بازار بین المللی و سی و هفتمین جشنواره بین المللی فجر واقع در تهران – پردیس سینمایی چارسو بازدید بعمل آورند.


دکتر محمد شریف خانی معاون فضای مجازی روز شنبه مورخ 31 فروردین 98 با حضور در  غرفه بازار محتوا معاونت فضای مجازی ضمن ارزیابی،  از بیست و  دومین بازار  بین المللی و  سی و هفتمین جشنواره بین المللی فجر بازدید کردند.

برچسب ها