تشکر شورای نظارت بر صدا و سیما، از عملکرد رسانه ملی در سیل اخیر

تشکر شورای نظارت بر صدا و سیما، از عملکرد رسانه ملی در سیل اخیر

اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما، از عملکرد رسانه ملی در پوشش رسانه ای حادثه سیل اخیر در برخی استانهای کشور قدردانی کردند


اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما، از عملکرد رسانه ملی در پوشش رسانه ای حادثه سیل اخیر در برخی استانهای کشور قدردانی کردند و  این عملکرد را موجب گسترش آگاهی سیل زدگان و تقویت همدلی و وحدت مردم و مسئولان در خدمت رسانی به این مناطق برشمردند.

/*/