برگزاری مراسم در جوار شهدای گمنام بسیج خواهران

برگزاری مراسم در جوار شهدای گمنام بسیج خواهران

بسیج خواهران مراسم معنوی یادواره شهدای گمنام را برگزار می کند.


بسیج خواهران برگزار می کند:

در جوار شهدای گمنام

ولنجک انتهای بلوار دانشجو حرم مطهر شهدای گمنام کهف الشهدا

زمان و ساعت حرکت : سه شنبه مورخ 10/2/98 ساعت 8 صبح مسجد بلال ، برگشت : ساعت 10:30

خواهرانی که تمایل دارند در مراسم فوق شرکت نمایند حداکثر تا ساعت 13:30 با داخلی 5023 تماس بگیرند.