پوشش مستقیم حماسه بزرگ راهپیمایی روز جهانی قدس در شبکه شی ران

پوشش مستقیم حماسه بزرگ راهپیمایی روز جهانی قدس در شبکه شی ران

همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس، شبکه شی ران در همراهی با مردم مومن و روزه دار در خیابان های تهران و سراسر کشور به ثبت و پخش مستقیم راهپیمایی با شکوه ملت ایران پرداخت.


همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس، شبکه شی ران در همراهی با مردم مومن و روزه دار در خیابان های تهران و سراسر کشور به ثبت و پخش مستقیم راهپیمایی با شکوه ملت ایران پرداخت.

پوشش مستقیم حماسه بزرگ راهپیمایی روز جهانی قدس در ساعت ۹ صبح روز جمعه ۱۰ خرداد ماه در فضای مجازی بر بسترهای چون وب سایت، اپلیکیشن OTT شیما، تلوبیون، لایو صداو سیما و ستاپ باکس شیما پخش گردید.