ایده های نوین رسانه ای در فضای مجازی

عملکرد معاونت فضای مجازی در نخستین همایش سراسری

ایده های نوین رسانه ای در فضای مجازی

فرآیند برگزاری نخستین همایش " ایده های نوین رسانه ای در فضای مجازی " در بهمن ماه سال 1395 پس از تصویب در شورای مدیران معاونت فضای مجازی کلید خورد .


این همایش از سوی معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیما و با هدف شناسایی ایده های خلاقانه و ایده پردازان برتر سازمان صدا و سیما و با رویکرد نوآوری در فضای مجازی در محورهای محتوا و سرویس ، توزیع ، کاربر ، بازاریابی محتوا و مدیریت رسانه در فضای مجازی برپا شد و مهم ترین دستاورد مورد انتظار آن ، " دریافت ایده های خلاقانه همکاران " و " ترویج نوآوری و آشنایی کارشناسان مرتبط با فضای مجازی رسانه ملی با آخرین تحولات و ایده های  نوین رسانه ای " بوده است .