ثبت محصول

سامانه ثبت محصولات رســانه های اجـتماعی

معاونت فضای مجازی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

به منظور ساماندهی رسانه های اجتماعی سازمان اعم از وب سایت ها ، برنامه های کاربردی ، کانال های شبکه های اجتماعی و هر آنچه که در این زمینه تا کنون تهیه و تولید شده است ، سامانه ای برای ثبت آنها و پیگیری مشکلات مختلف تدارک دیده شده است .


ورود


ثبت نام کنید!