• ۵ شرط ادامه فعالیت تلگرام در ایران

      خرم آبادی ⁣دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه : بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، هیچ پیام‌رسان خارجی در ایران حق فعالیت ندارد، مگر اینکه پنج شرط را رعایت کند.